+7 (495) 236-77-50
Tulskaya metro station Moscow, Dukhovskoy lane 17/1
Polyanka metro station Moscow, Bolshaya Polyanka str. 15